Satan (NASA) T-Shirt

Satan (NASA) t-shirt inverted